Tietoa tukitoimenpiteistä Ruotsissa toimiville yrityksille

Tietoa Ruotsin viranomaisten tarjoamista tukitoimenpiteistä Ruotsissa toimiville yrityksille koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten vaikutusten johdosta

Ruotsin hallituksen sivuilta löytyy päivitetyt tiedot yrityksille suunnatuista tukitoimenpiteistä: https://www.regeringen.se/rege...


Alla oleva lista perustuu 30.3.2020 vallitsevaan tilanteeseen. Kauppakamarin markkinaneuvojat antavat tarvittaessa lisätietoja.
 • Lyhytaikaiset lomautukset: Työnantajan palkkakustannukset voivat vähentyä puoleen kun valtio ottaa itselleen suuremman osan työvoimakustannuksista. Työntekijä saa yli 90 % palkastaan. Ehdotuksen on tarkoitus astua voimaan 7. huhtikuuta ja olla voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Uutta lakia voi kuitenkin soveltaa jo 16.3. lähtien. Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät Tillväxtverketin sivuilta, joka on vastuullinen viranomainen.
 • Ruotsin valtio poistaa väliaikaisesti sairauspäivärahan karenssivähennyksen: Tällä tavoin halutaan estää, ettei työpaikoille tulla sairaina taloudellisista syistä. Työnantajien on kuitenkin tehtävä vähennys tavalliseen tapaan. Työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat myöhemmin hakea korvauksen valtiolta. Lue lisää Ruotsin vakuutuskassan (Försäkringskassan) sivuilta.
 • Ruotsin valtio ottaa vastuun palkansaajien ja yksinyrittäjien sairauspäivärahojen kustannuksista kahdeksi kuukaudeksi: Valtio vastaa väliaikaisesti kaikista sairauspäivärahakuluista huhtikuun ja toukokuun aikana. Myös yksinyrittäjät saavat sairauspäivärahakorvauksen valtiolta niin että heille maksetaan sairauspäivärahaa 1-14 päivää. Lue lisää Ruotsin vakuutuskassan (Försäkringskassan) sivuilta.
 • Maksuvalmiuden parantaminen lykkäämällä verojen maksua: Yritykset voivat saada lykkäystä työnantajamaksujen, palkan ennakkoveron ja arvonlisäveron maksuissa. Lykkäystä voi saada kolmen kuukauden veromaksuista. Lisätietoja löydät vastuullisen viranomaisen, Ruotsin veroviraston (Skatteverket) sivuilta.


Uudet säännöt tulevat voimaan 7. huhtikuuta alkaen, mutta niitä voidaan soveltaa takautuvasti 1. tammikuuta 2020. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset, jotka ovat maksaneet veroja verotililleen tammi-maaliskuussa, voivat saada maksetut verot palautuksina. Nämä verolykkäykset tulee yrityksen maksaa takaisin viimeistään 12 kuukauden kuluttua. Lykkäyksiä myönnetään vain niille yrityksille, jotka eivät laiminlyö talouttaan ja jotka ovat vakavasti otettavia yrityksiä. Lykkäystä ei myöskään myönnetä yrityksille, joilla on suuria verovelkoja.


Muut tähän mennessä ehdotetut tukitoimenpiteet Ruotsissa:


 • Ruotsin keskuspankki (Riksbanken) on ilmoittanut lainaavansa pankkien kautta 500 miljardia kruunua yrityksille luotonsaannin turvaamiseksi. Ruotsin Finanssivalvonta (Finansinspektion) on ilmoittanut alentavansa suhdannepääomapuskurin nollaan varmistaakseen hyvin toimivan luotontarjonnan.
 • Ruotsin hallitus on esittänyt lentoyhtiöille yhteensä 5 miljardin kruunun lainatakauksia, joista 1,5 miljardia kruunua ohjataan SAS:lle. Luottotakuita voidaan myöntää noin 20 lentoyhtiölle, joilla on ruotsalainen toimilupa kaupalliseen lentotoimintaan ja joiden päätoimipaikka tai pääkonttori on Ruotsissa. Näistä vain harva hoitaa säännöllistä reittiliikennettä, toiset harjoittavat esimerkiksi ambulanssilentoja tai helikopteritoimintaa.
 • Ruotsin hallitus ehdottaa myös, että valtiontakauksia myöntävä Exportkreditnämndenin luottotakauskehystä korotetaan 50 miljardilla kruunulla ruotsalaisten vientiyritysten ja siten myös varustamoiden tukemiseksi.


Kriisipaketti pienille- ja keskisuurille yrityksille


Ruotsin hallitus on esittänyt seuraavia tukitoimenpiteitä tukeakseen pieniä ja keskisuuria yrityksiä:


 • Valtiollinen lainatakuu: Valtio takaa 70 prosenttia pankkien uusista lainoista yrityksille, joilla on uuden koronaviruksen seurausten vuoksi taloudellisia vaikeuksia, mutta jotka ovat muuten elinvoimaisia yrityksiä. Takaus myönnetään pankeille, jotka puolestaan myöntävät takuulainoja yrityksille. Tämä toimenpide on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta ohjelmaan osallistumiselle ei ole asetettu yrityskokoon liittyviä virallisia rajoituksia. Takausta ei saa käyttää yleisesti palkkioihin tai muuttuviin palkkioihin yrityksen johdolle tai voitonjakoon, jotka eivät ole verrattavissa normaaliin palkanmaksuun. Hallitus ehdottaa, että jokainen yritys saa lainata enintään 75 miljoonaa kruunua, mutta poikkeuksia voidaan tarvittaessa tehdä. Yritykset voivat hakea valtion lainatakausta pankin kautta.
 • Väliaikaiset vuokrakulujen alennukset tietyille aloille: Hallitus ehdottaa tukea vuokrien uudelleenneuvottelujen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi niiden alojen yrityksille (mm. erityistavarakauppa, hotelli- ja ravintola-ala), jotka ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin koronaviruksen takia. Ehdotuksena on, että valtio tukee 50 prosenttia vuokran alennuksesta 50 prosenttiin kiinteästä vuokrasta. Tukea voi hakea jälkikäteen ja sitä on tarkoitus soveltaa ajanjaksolle 1.huhtikuuta-30. kesäkuuta.
 • Työnantajamaksujen ja yksinyrittäjien omien maksujen väliaikaiset alennukset: Työnantajamaksujen väliaikaista alentamista ehdotetaan ajanjaksolle 1. maaliskuuta -30. kesäkuuta siten, että vain vanhuuseläkemaksu maksetaan. Alennusta ehdotetaan sovellettavaksi enintään 30 työntekijään ja työntekijän palkan siihen osaan, joka ei ylitä 25 000 kruunua kuukaudessa. Tästä seuraa verohelpotuksia aina 5 300 kruunuun työntekijää kohti per kuukausi. Vastaavanlaista helpotusta ehdotetaan myös yksinyrittäjille omien maksujen alentamisessa.


Pienemmille yrityksille suunnatut toimenpiteet:


 • Hallitus ehdottaa nk. jaksotusvarausten (periodiseringsfonder) sääntöjen väliaikaista muuttamista siten, että yksinyrittäjät, jotka ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin viruksen takia, saavat veroalennuksen. Uudet säännöt merkitsevät, että 100 prosenttia vuoden 2019 verotettavasta voitosta voidaan varata jaksotusvaraukseen aina kattorajaan 1 miljoona kruunua asti. Tällä yritys voi korvata mahdolliset tulevaisuuden tappiot. Toimenpiteen seurauksena on, että monet voivat saada takaisin vuonna 2019 maksetun ennakonpidätyksen. Ehdotus koskee yksittäisiä elinkeinonharjoittajia ja luonnollisia henkilöitä, jotka ovat osakkaina ruotsalaisessa avoimessa yhtiössä.
 • Yritykset, jotka laitetaan lepäämään työttömyyden takia, vapautetaan vuoden 2020 aikana säännöstä, jonka mukaan yrityksen saa laittaa lepäämään vain kerran viiden vuoden aikana.
 • Lisäksi aiemmin esitettyä ehdotusta veromaksujen lykkäysmahdollisuudesta laajennetaan. Ehdotukseen sisällytetään myös arvonlisävero, joka tilitetään vuosittain 27.12.2019 - 17.1.20201 välisenä aikana. Näin yksinyrittäjät voivat saada lykkäystä arvonlisäveromaksuissa, jotka normaalisti tulee maksaa kevään aikana.


Lisätietoa:

Almi
Försäkringskassan
Regeringskansliet
Riksbanken
Skatteverket
Tillväxtverket
Verksamt.se